Storregioner

Delade meningar om storregioner

Om ungefär två veckor ska landstinget ta beslut om vilken region Värmland ska tillhöra i framtiden, Örebro eller Västra Götaland.
Men meningarna om kommande storregioner går isär.

Entreprenören och småföretagaren Kjell-Arne Edvinsson anser att tanken på att bilda storregioner är förlegad och bör skrotas. Tendensen ute i Europa menar han går mot att bilda mindre regioner.