Klart kring övertagande av Alsters Herrgård

Karlstads kulturförvaltning kommer att överta ansvaret för Alsters Herrgård från den 1 september. Det blev i dag klart. Värmlands museeum kommer att driva verksamheten vidare fram tills dess till en kostnad av 135 000 kronor för kommunen. Verksamheten kommer sedan förändrats något, vissa lokaler utrymms och alla befintliga utställningar kompremerade till en flygel.