Protester mot nedskärning av deltidsbrandkåren

Protesterna mot indragningen av deltidsbrandmän i Vålberg är kraftiga. 2500 personer har skrivit under en protestlista där de kräver att Vålberg ska få behålla sin egen brandkår. Nors S-föreningn skriver i ett brev till kommunstyrelsen att alla ska ha rätt till samma säkerhet oavsett bostadsort.