Fortsatt kamp för allergicentrum

Protesterna mot landstingets beslut att inte starta något allergicentrum i Värmland fortsätter. Idag har 610 namnunderskrifter på Astma- och Állergiföreningens protestlistor skickats in till landstinget.

Beslutet har även tidigare kritiserats av bland annat Allergirådet. Enligt rådets ordförande, läkaren Anders Berg, finns just nu personalresurser för att starta ett allergicentrum, medan det kan bli svårt att hitta kompetent personal om det blir en start nästa år.