Grums

Måste täcka över gödseln

En kvinna Grums som har hästar måste en gång per vecka mocka eller kalka och täcka över gödselhögarna i hästhagarna så inte grannarna störs av flugor.
Det har miljö- och byggnadsnämnden beslutat efter klagomål från en granne.

Eftersom det är lantlig miljö som inte omfattas av detaljplanen anser nämnden att man kan förvänta sig att djurhållning bedrivs och att man då inom rimliga gränser får tåla att det uppkommer vissa störningar som lukt och flugförekomster.