Karlstad

Nedläggning sedan succén uteblivit

Karlstadsbaserade IT-företaget Schneider Electric Powerline Communications, tidigare med namnet Ilevo, läggs ner. 32 anställda förlorar jobbet, varav hälften i Karlstad.

Ilevo hade utvecklat en teknik för bredbandskommunikation via elnätet. Men enligt den sedan några år franska ägaren har den förväntade framgången uteblivit, och väljer därför att lägga ner.