Skattkärr

Ingen strafflindring efter dynamitstöld

Fängelsestraffet på ett år och tre månader för en 23-årig Skattkärrsbo och ungdomstjänst i 100 timmar för hans 17-årige bror för dynamitstölden i Skattkärr står fast. Det har hovrätten beslutat efter att de båda överklagat tingsrättens dom.

Det var i slutet av november förra året det upptäcktes att 480 kilo dynamit stulits från ett magasin vid vägbygget på E18. Större delen av den stulna dynamiten återfanns senare i ett garage i Molkom.