Upphandling av vårdcentraler dras tillbaka

Upphandlingen av vårdcentralerna i Kristinehamn, Storfors, Säffle och Årjäng dras tillbaka. Det förslaget har nu presenterats för landstingsstyrelsens arbetsutskott.

Landstingsstyrelsens ordförande Ulric Andersson säger att orsaken är ändrade förutsättningar på nationell nivå i och med att lagförslaget om valfrihetssystem och förslaget om fri etableringsrätt som träder i kraft redan i januari 2009. Konsekvensen blir nu att landstingsfullmäktige får ompröva beslutet att upphandla vårdcentralerna och den eventuella förlängningen av avtalet med Carema.