Landstinget vill pröva om stridsåtgärder varit samhällsfarliga

Efter oenighet med Vårdförbundet vill Landstinget nu att Centrala nämnden ska pröva om stridsåtgärder varit samhällsfarliga. Det handlar om varsel om strejk vid avdelningarna 8 och 33 och vid röntgen och laboratoriet för klinisk kemi vid Centralsjukhuset i Karlstad.