Värdiga gravsättningar i Värmland

SVT:s Uppdrag gransknings reportage om kistor som förstörs i samband med gravsättningar föranledde biskop Esbjörn Hagberg att agera. I ett brev till alla pastorat inom Karlstads Stift bad biskopen ansvariga att beskriva hur deras gravsättning går till.

Brevet skickades innan programmet sändes och Biskop Esbjörn Hagberg är nöjd med de svar har fått:
- De svar jag fått in är tillfredsställande, säger Esbjörn Hagberg.
- Gravsättningarna verkar vara gjorda med stort ansvar och stort pietet. Vi har fått många frågor om det här som vi sedan följt upp och det har visat sig att det inte i något fall har gått till på det sätt som beskrevs i TV-progtrammet.