Villapriserna sjunker

Nedgången på småhusmarknaden sprider sig i landet. I 17 av 21 län är priserna nu sjunkande eller stillastående visar den senaste småhusbarometern från Statistiska centralbyrån (SCB).

I Värmland har småhuspriserna sjunkit med två procent under den senaste tremånadersperioden, februari-april, jämfört med november-januari, och i hela landet föll småhuspriserna med en procent. Trots försvagningen är dock småhuspriserna fortfarande högre än för ett år sedan. Jämfört med februari-april 2007 har priserna på småhus i Värmland stigit med sju procent. Snittpriset på ett småhus i Värmland ligger nu på 971.000 kronor.