Arvika

Gjuteriarbetare får livränta för astmabesvär efter kammarrättsdom

En man som arbetat på Arvika gjuteri har på grund av sitt arbete fått sina astmabesvär förvärrade och har därmed rätt till livränta under den tid han varit sjukskriven. Det finner Kammarrätten i Göteborg och går därmed emot de bedömningar som försäkringskassan och länsrätten tidigare gjort.

Kammarrätten stödjer sig på att tre olika specialister i yrkes- arbets- och miljömedicin funnit att det hos Arvika gjuteri funnits faktorer som varaktigt kunnat  försämra en astmasjukdom. Ärendet hänvisas nu åter till försäkringskassan för beräkning av livräntans storlek.