Sänkt ersättning för sköterskor föreslaget

Sjuk och -undersköterskor på röntgenavdelningarna på Torsby och i Arvika sjukhus är kritiska till att deras ersättning för extra beredskapspass i sommar kommer att sänkas jämfört med i fjol.
Totalt räknar de med att de kan komma att förlora mellan 3000-5000 kronor per person jämfört med förra sommaren. Anledningen är den nya ersättning som förelås på 75 kronor/timmen, enbart för arbetade timmar, till skillnad från förra året då ersättningen utgick under hela beredskapstiden, oavsett om personalen ringdes in eller inte. Dock kvarstår den vanliga ersättningen på 15 kronor/timmen på vardagsnätter och 33 kronor på helgnätter. I brev som personale på de båda röntgenavdelningarna skrivit till Landstinget säger de att de inte ställer upp på dessa villkor och i Arvika förutsätter de att de ska få samma ersättning som under 2002.