Kristinehamn

Tuffa kommunala besparingar på gång

Kristinehamns kommun måste spara 22 miljoner kronor inom vård, skola och omsorg.

14 miljoner av pengarna ska tas inom social- och äldrevården. Det ska klaras bl a genom sänkta ambitionsnivåer inom en del verksamheter och mer genomtänkt schemaläggning för personalen. Inom skolan ska cirka 6 miljoner sparas nästa år genom minskad lärartäthet.