Vården kritiseras efter självmord

När en 28-årig kvinna i höstas tog sitt liv följdes inte de vårdprogram som finns utformade, när det gäller riskbedömning för personer som är självmordsbenägna.

Socialstyrelsen som granskat ärendet finner att man på vårdcentralen i norra Värmland inte hade tillfredställande bemanning när kvinnan under sommaren sökte hjälp. Dessutom fanns inte rutiner för uppföljning av uteblivna besök. Socialstyrelsen förutsätter nu att verksamhetschefen följer upp ärendet för att säkerställa att självmordsnära patienter får riskbedömningar och att patientsäkerheten tillgodoses.