Degerfors

Lämnar Bergslagens räddningstjänst

Degerfors kommun kommer att gå ur kommunförbundet som äger Bergslagens räddningstjänst. Det beslutet kommer troligen att tas av kommunfullmäktige i Degerfors i juni eller augusti.

Som vi berättat tidigare anser Degerfors att det är för dyrt att vara med och att förbundet bör läggas ner. I stället skulle det bli billigare för skattebetalarna om kommunen ingår ett avtal med någon räddningtjänst alternativt bildar en egen.