Karlstad

Hela skolan engagerad i miljöarbetet

På Vålbergsskolan utanför Karlstad har varje klass adopterat en bit av skolgården och en liten bit av skogen intill. Och varje klass ansvarar för att det är rent och snyggt på just deras område.

Igår fick eleverna fick diplom för sina insatser för en bättre miljö. Adoptionen är en del i projektet Håll Karlstad Rent, och flera andra skolor och förskolor har också nappat på idén och ligger i startgroparna.