Förlikning för karlstads kommun i lång konflikt

Karlstads kommun har i ett förlikningsavtal kommit överrens med en fastighetsägare i en konflikt som pågått i flera år om ersättning för skador som ska ha utkommit i samband med sprängningsarbeten.
Enligt fastighetsägaren ska spräningsarbetena, som kommunen lät utföra 1996, ha orsakat skador på huset, men kommunen har bestritt betalningsskyldighet. Parterna har nu kommit överrens om att fastighetsägaren får 40.000 kronor och att samtliga mellanhavanden parterna emellan är slut när betalning skett.