Ulric Andersson (s): bristande information från regeringen om regionfrågan

Landstingsstyrelsens ordförande, socialdemokraten Ulric Andersson, riktar idag hård kritik mot regeringens sätt att hantera frågan om storregioner.

Den sista maj lägger regeringens utredare fram en rapport - men informationen från regeringen till kommuner och landsting har varit obefintlig, säger Ulric Andersson.