Många vill läsa lärarlyft på Karlstads universitet

Karlstads universitet är populärt bland dem som vill läsa vidare inom utbildningssatsningen lärarlyftet. Det visar ansökningstatistiken som presenteras idag.

460 lärare har sökt till Karlstad varav omkring 300 kommer från kommuner utanför Värmlands län. Totalt har 3 500 lärare sökt till skräddarsydda lärarlyftskurser vid något av landets lärosäten. Kurserna i Karlstad handlar bland annat om specialpedagogik, kreativ matematik samt svenska som andraspråk för lärare.