Minskad risk för vårflod

Risken för översvämningar längs Klarälven på grund av vårfloden verkar vara över. Vattenflödet i älven sjunker nu kontinuerligt i takt med att tappningen från Höljesdammen minskats.