Skolelever trea i landsomfattande tävling om returpack

Sörgårdens elever på Skivedsskolan i Forshaga har vunnit tredje pris i en riksomfattande returpant-tävling som returpack i Norrköping har anordnat.

Tävlingen gick ut på att förstå vad som händer med burkar och flaskor som pantas och att utifrån den kunskapen bidra med något som handlar om just det kretsloppet.

Drygt 200 bidrag hade skickats in från hela landet och första pris gick till Karlskrona och Malmö. Eleverna på Skivedskolan som deltagit går i förskoleklass och årskurs 1 och 2.