Kristinehamn

128 år gammal sjukhusbyggnad rivs

Nu rivs den gamla sjukhusbyggnaden i Kristinehamn. Sjukhuset byggdes 1880 och har sedan dess byggts om och till flera gånger.

1968 invigdes det nya sjukhuset i Kristinehamn men viss verksamhet fanns kvar i den gamla sjukhusbyggnaden fram till för några år sedan.

Sedan 2004 har huset stått tomt och nu rivs det för att ge plats för en parkering.