Norsk ambulanshelikopter vill säga upp samarbete

Samarbetet mellan Landstinget och Norsk luftambulans riskerar att upphöra. Därmed försvinner möjligheten för svårt skadade att flygas i helikopter till Ullevåls universitetsjukhus i Norge.

Det är Norsk Luftambulans som vill avsluta samarbete med landstinget i Värmland eftersom Ullevåls universitetssjukhus har fått sina möjligheter att ta emot patienter till intensivvård minskade. Och till Akademiska sjukhuset i Uppsala vill Norsk Luftambulans inte flyga. Biträdande landstingsdirektör Hans Karlsson hoppas att kunna få till ett avtal så att patienter ska kunna vårdas i Norge även i framtiden.

För landstinget betyder detta att traumapatienter, i framförallt västra Värmland, kommer att köras i ambulans till närmaste akutmottagning och där görs en bedömning om patienten måste flyttas och om intensivvårdshelikoptern från Akademiska universitetssjukhuset ska tillkallas.

Norsk Luftambulans har fungerat som en resurs till ambulanssjukvården i främst västra och norra Värmland. Varje år har cirka 5-8 patienter förts i ambulanshelikopter till Ullevåls universitetssjukhus.