Lånesvårigheter stoppar flytt till landet

Runt en halv miljon människor vill flytta från storstäderna till landsbygden, men svårigheter att få lån sätter många gånger stopp för en flytt. Nu vill glesbygdsverket hjälpa till.
En halv miljon människor räknar glesbygdsverket med skulle kunna flytta ut på landet om staten kunde hjälpa till med kreditgarantierna till bankerna. Förslaget skickas till regeringen om en vecka, där huvudförslaget år att lånegarantier ska kunna utfärdas före byggstart för alla typer av bostäder, och inte först efter att huset är färdigbyggt vilket är fallet idag, samt att kreditgränsen på 1 miljon kronor för nybyggda villor höjs.