Landstingets ekonomi god trots allt

Landstingets ekonomi är god men inte alls så god som budgetberedarna tänkt sig.Årets första prognos, efter januari och februari pekar på ett överskott på 54 miljoner kronor.
Men enligt budget borde överskottet vara nästan det dubbla, 95 miljoner kronor och skälet till det sämre resultatet sägs vara minskade skatteintäkter och ökade kostnader för att betala vård för långväga patienter.