Krafttag mot langningen till unga

I en unik satsning över länsgränsen ska 24 kommuner i Värmlands och Örebro län försöka stoppa langningen av privatimporterad öl och sprit till ungdomar.

Man vill framför allt åt den s k garageförsäljningen till ungdomar - genom en gemensam satsning hoppas kommunerna på större framgång än annars. Storkommunerna Karlstad och Örebro är inte med, men övriga kommuner i de två länen ska bl a i en intensiv mediakampanj riktad till ungdomar och vuxna försöka ta itu med problemen. Folkhälsoinstitutet bekostar den tre-åriga satsningen.