Dyrt att låta Åmålsbor söka vård i Säffle

Att Åmålsbor sedan ett år kan söka akutvård på Säffle sjukhus har blivit en dyr affär för Västra Götalandsregionen.
Det var nämligen mycket färre än väntat som sökte sig till Säffle, så kostnaden per patient blev högre än väntat, omkring 20 000 kronor. Nu ska ett nytt avtal förhandlas fram och både västra götalands och Värmlands sjukhuspolitiker är eniga om att priset blev fel förra året - förhandlingarna kan vara klara inom en vecka.