Kräver svar från utlänningsnämnden

De politiska partierna i Filipstads kommunfullmäktige vill ha svar från utlänningsnämnden om flyktingfamiljen Omic i Filipstad.
Politikerna skrev för några månader sedan och uppmanade nämnden att ge familjen permanent uppehållstillstånd, med barnkonventionen som grund. Men nämnden svarar inte på sådana skrivelser utan tar dem som en vädjan. Filipstadspolitikerna kräver nu i ännu en skrivelse ett svar från utlänningsnämnden om en analys av barnets situation gjorts i familjen Omic fall.