Hammarö

Luktproblem på Hammarö

Boende på Vidöåsen på Hammarö har anmält till länsstyrelsen att det under början av maj vid flera tillfällen luktat ovanligt illa.

Efter kontroller håller länsstyrelsen med om att det varit luktstörningar som påminde om svavelföroreningar i någon form.
Eftersom dessa var svåra att lokalisera kommer länsstyrelsen att följa upp ärendet i samband med tillsyn över Skoghalls bruk, Akzo Nobel, Econova Energy och Hammarö avloppsreningsverk. Målet är att hitta källan så att problemen ska upphöra.