Hjärt- och lungsjuka protesterar mot indragning

Nu protesterar även Hjärt- och lungsjukas förening i Värmland mot att landstinget avbryter den så kallade I väntan på ambulans-verksamheten.
Det var i måndags som Bergslagens räddningstjänst slutade rycka ut till exempelvis hjärtstillestånd, eftersom Landstinget inte vill betala. Räddningstjänsten kan ofta vara på plats upp till en kvart innan ambulansen. Enligt föreningen kan verksamheten vara livsavgörande och dom kräver nu att Landstinget omgående kommer överens med räddningstjänsten om hur verksamheten kan fortsätta.