Landstinget får fortsätta stänga tandkliniker

Landstinget kan gå vidare med nedläggningen av tandklinikerna i Svanskog, Väse och Stöllet.
Länsrätten har avslagit ett yrkande om att stoppa planerna, så kallad inhibition. Yrkandet har kommit in från en Väsebo, som också överklagat beslutet att lägga ner tandklinikerna. Länsrätten har kvar att ta ställning till överklagandet.