Ingen årlig kontroll för bröstcancerpatienter

Läkarna på onkologkliniken har inte tid med mer uppföljande verksamhet.
Det svaret ger ledningen för kliniken till den kvinna som föreslagit att dom som drabbats av bröstcancer borde få en årlig kontroll av onkologläkare. På grund av läkarbrist är bara fyra av åtta läkartjänster tillsatta och de har inte möjlighet att ta på sig mer arbetsuppgifter.