Yrkesfiskare vill fånga större gös

Yrkesfiskarna i Vänern vill höja minimimåtten för gös som får fångas. Det framkom vid deras årsmöte nyligen.
Minimimåttet nu är 40 cm, och förslaget innebär en höjning till 45 cm. Målet är bättre kvalitet på fisket och att säkerställa att gösen lever kvar.