Just nu

NTF startar projekt för färre dödsolyckor

Antalet dödsolyckor med unga förare i åldrarna 18-24 år ökar i Värmland. För att sprida information och kunskap till bilister har nu NTF i Värmland startat projektet ''Självsäker''.
Under 2001 dog fyra personer i åldersgruppen 18-24 år i Värmland. Förra året steg antalet till nästan det dubbla i samma åldersgrupp. I projektet ''Självsäker'', riktar man sig till unga förare med körkort i den olycksdrabbade åldersgruppen. Man vill bland annat få fler att använda bilbälten och öka medvetandet om konsekvenser av fortkörning och rattfylla. En annan viktig funktion med projektet är arbeta med den så kallade nollvisionen.