Flera får bidrag från Region Värmland

Styrelsen för Region Värmland fattade i fredags beslut om flera ekonomiska bidrag.
Rackstadsmuséet i Arvika fick 300 000 kr under tre år för att utveckla marknadsföringen. Internetprojektet Handelsplats Wermland fick 400 000 kronor och Karlstads universitet fick 100 000 kr till ett nytt medicintekniskt centrum. Dessutom fick IDC Wermland i Arvika ett anslag på 175 000 kronor för ett pilotprojekt riktat mot små och medelstora företag inom verkstadsindustrin.