Antikrigsdemonstration skriver till regeringen

Vid en antikrigsdemonstrationen i Arvika under lördagen deltog omkring 150 personer.
Gruppen beslöt att skicka en uppmaning till Sveriges regering att kräva av FN att stoppa krigshandlingarna i Irak. Bakom manifestationen stod Arvikasektionen av Värmland mot krig och terrorism.