Region Värmland vill rädda skogsbrandflyget

I ett brev till samtliga kommuner i Värmland, tre Dalslandskommuner och företag inom skogsnäringen föreslår Region Värmland en samverkan kring skogsbrandbevakningen i sommar.
Om varje kommun och skogsföretag betalar cirka 15.000 kronor kan verksamheten med brandflyg upprätthållas under den kommande sommaren, menar Region Värmland. Bakgrunden är att Regeringen och Räddningverket i vintras meddelade att det inte är statens uppgift att bedriva skogsbrandflyg. Om sexton Värmlandskommuner, de tre Dalslandskommunerna Åmål, Bengtsfors och Dals-Ed samt tre förvaltningar inom Stora Enso och Mellanskog betalar kan övervakning äga rum mellan den 5 maj och 31 augusti. Om inte alla vill vara med så riskerar övervakningsperioden att bli kortare - eller helt ställas in. Det finns cirka 1.300.000 hektar skogsmark i Värmland och under de senaste sju åren har brandflygbevakning genomförts i olika omfattning beroende på klimatet. Under de sju åren har 41 bränder upptäckts. Kostnaden för bevakningen uppgår i genomsnitt till 270.000 kronor per säsong Senast den den 11 april vill Region Värmland ha svar från de berörda kommunerna och skogsföretagen