Fängelse för sex med underårig flicka

Hovrätten fastställde i dag tingsrättens dom på fyra års fängelse för en 47 årig man från Kristinehamn.
Mannen dömdes för grovt sexuellt utnyttjande av underårig. Hovrätten anser liksom tingsrätten det styrkt att mannen utnyttjat en flicka under sex års tid, alltsedan flickan var åtta år gammal. Mannen ska också enligt Hovrättsdomen betala skadestånd till flickan