Mjölkpriset måste höjas

Värmlands mjölkbönder har fått nog, om inte lönsamheten i näringen blir bättre, riskerar landskapet att växa igen, för konsumenterna betyder det att man måste acceptera högre mjölkpriser.
Bernt Björkman, mjölkbonde i Frykerud, pekar på att det bara finns 287 mjölkbönder kvar ilänet att gämföras på 1960 talet var det 10 000.