Oro för höjda tandvårdspriser

Tandvården i Värmland är alltför dyr, och den nu föreslagna höjningen av taxan med ytterligare 3,1 procent, oroar handikappförbunden i Värmland. Landstinget har tidigare fått kritik för bristande samråd om tandvården, och nu kräver handikappförbunden om att få vara delaktiga om hur folktandvården ska se ut i framtiden.