500 namn mot neddragning av räddningstjänst

Protesterna fortsätter att komma in när det gäller förslaget om neddragningar inom deltidsbrandkåren.
500 namnunderskrifter har Boda Rödakorsstyrelse samlat in för att visa vikten av att ha en räddningstjänst som är lika för alla. I ett medföljande brev skriver styrelsen att ens möjligheter att få räddningshjälp inte ska vara beroende av var man bor.