Bjurtjärns skola belönad för miljöarbete

Bjurtjärns skola i Storfors har blivit utnämnd till certifierad miljöskola.
Det är Skolverket som därmed vill uppmuntra skolans goda miljöarbete. Dom har under flera år arbetat med miljön som tema, såväl fysisk som psykisk och ute som inne. Det har bland annat satsat på arbetsmiljö, elevdemokrati, mycket rörelse på rasterna och att inte använda engångsmaterial.