Åmålsbor får fortsätta söka jourvård i Säffle

Nu har Landstinget i Värmland kommit överens med Västra Götalandsregionen om villkoren för att Åmålsbor får söka vård i Säffle.
Det tidigare avtalet löpte ut vid månadsskiftet och det nya gäller ett år framåt. Avtalet, som ger Åmålsbor möjlighet att söka vård på nattjouren i Säffle, är del av ett utökat samarbete med Västra Götaland. Den politiska oppositionen tycker att ersättningen på en miljon kronor från Västra Götalandsregionen är för låg.