Stora skillnader i arvoden för kyrkoordförande

Det skiljer mycket mellan arvodena för kyrkans förtroendevalda runt om i Sverige. Det visar en granskning som Kyrkans Tidning gjort. Ordförande för kyrkonämnden i Västerås får 130 000 kronor om året. Hans kollega i Munkfors tar inte ut något arvode alls.
Kyrkans Tidning har granskat arvodenas storlek för den högst uppsatte ledamoten i landets församlingar och kyrkliga samfälligheter. Mest får Bertil Cederberg, ordförande för kyrkonämnden i Västerås kyrkliga samfällighet. Han representerar partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan och har ett arvode på drygt 130 000 kronor om året. Enligt Cederberg lägger han ner motsvarande ett halvtidsarbete på uppdraget. Två på listan kommer Uppsala kyrkliga samfällighet där ordförande för kyrkonämnden får 60 000 kronor om året. Dessutom tillkommer sammanträdesarvoden. Men många församlingar betalar inte alls ut något arvode, exempelvis Munkfors kyrkliga samfällighet. Enligt kyrkonämndens ordförande Birgitta Carlgren drog dom in alla arvoden eftersom det inte fanns nog med pengar. Patrik Tibbling vid förvaltningsenheten vid Svenska kyrkans församlingsförbund säger till TT att det inte finns några generella rekommendationer om arvodenas storlek. - Det är kyrkofullmäktige som bestämmer, säger han.