Hörselskadade vill få bort kostnadstak

Flera hörselskadade hör nu av sig till Landstinget med ett medborgarförslag om hörselskadehjälpmedel. De vill att kostnadstaket tas bort samt att väntetiden för att få hörapparat ska förkortas med ett år. Nu tar det upp till ett och ett halvt år.