Pengar till Brattforshedens flygklubb

Brattforshedens flygklubb får statliga pengar till byggnadsvårdsåtgärder på den gamla flygplatsen på Brattforsheden.
Länsstyrelsens motivering att ge 360.000 kronor till renoveringar är att detta flygfält är ett av de bäst bevarade krigsflygfält av alla dom som byggdes under 1930- och 40-talet runt om i Sverige. Även Värmlands Museum har beviljats 800.000 kronor av länsstyrelsen till byggnadsvårdsåtgärder