Företag oroade över brandkårsneddragningar

Företagsgruppen i Vålberg är oroad för höjda försäkringspremier om deltidsbrandkåren minskas.
Redan idag tittar försäkringsbolagen på hur lång tid det tar för en räddningsinsats, när dom bedömer försäkringspremier och självrisker. Urholkad beredskap kan också hindra nyetableringar av företag. Det skriver företagargruppen i ett protestbrev till Karlstads Kommun. Även Nors och Segerstads Kyrkliga samfällighet protesterar mot neddragningar inom deltidsbrandkåren