Öppna nämndmöten i Arvika

Från och med april månad kan Arvikabor som är intresserade vara med och lyssna när barn- och utbildningsnämnden har sina sammanträden.
Kommunfullmäktige beslutade i november att de olika facknämnderna fick införa öppna sammanträden, men att kommunallagen ska följas när det gäller ärenden som omfattas av sekretess.