Lyckes tar över delar av Rolls Royce

Det är nu klart att Karlskogaföretaget Lyckes Produktion tar över delar av Rolls Royce verksamhet i Kristinehamn.
Ett 50-tal av Rolls Royce medarbetare övergår till Lyckes och företaget tar också över produktionslokaler och servicebyggnader. Kaj Hagman,styrelseordförande i Lyckes, säger att övertagandet är ett led i företagets strategi att utveckla och förstärka sin position inom verkstadsindustrin. Rollls Royce har två anläggningar i Kristinehamn och förra veckan varslades 62 personer om uppsägninmg. Det varslet ligger kvar.